Política de Privadesa i Protecció de Dades

 

1. Dret d'Informació:

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant *LOPD), i conforme als seus Articles nº 5 i nº 11, pels quals es regulen la informació a l'afectat en la recollida de les seves dades personals i la cessió o comunicació de dades de caràcter personal, per part del Responsable del Fitxer a tercers, respectivament. David Granados Bonilla, com a titular del domini www.granadosabogados.es, li informa que les seves dades personals podran ser incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat David Granados Bonilla i sota la seva responsabilitat.

 

2. Finalitat:

Les dades dels usuaris són recaptats per David Granados Bonilla amb la finalitat del sosteniment i desenvolupament dels serveis que David Granados Bonilla proporciona, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis, propis o de tercers, que poguessin resultar del seu interès.

 

3. Caràcter voluntari o obligatori de la informació facilitada:

La informació sol·licitada en els formularis de contacte o mitjançant qualsevol un altre mig lloc a la disposició dels usuaris (telèfon, correu electrònic, etc.) és l'estrictament necessària per atendre la seva petició, sent voluntària la comunicació d'informació addicional.

 

4. Veracitat de les dades:

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a David Granados Bonilla són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

 

5. Consentiment de l'usuari:

L'enviament de dades de caràcter personal mitjançant els formularis de www.granadosabogados.es, missatges de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de contacte, actual o futur, que David Granados Bonilla posi a la disposició de l'usuari, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses.

 

6. Exercici dels drets dels usuaris:

David Granados Bonilla garanteix al titular de les dades de caràcter personal, poder exercir, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei (art. 15 i 16), en els termes i condicions legalment establerts. Podrà exercir els citats drets remetent comunicació per escrit a l'atenció de David Granados Bonilla, amb referència “Baixa *BDC”: Ctra. Barcelona, nº 298, *loc. 2 08210 Barberà del Vallès (Barcelona). O bé a la següent adreça de correu: info@granadosabogados.es

 

7. Seguretat:

David Granados Bonilla, d'acord amb legislació aplicable, ha establert totes les mesures, normes, procediments, regles i estàndards al seu abast (conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la *LOPD) encaminats a garantir els nivells de seguretat exigits, per evitar la pèrdua, ús fraudulent o mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que l'usuari hagi facilitat. Sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

D'igual manera, David Granados Bonilla garanteix al titular de les dades la custòdia i tractament dels mateixos sota les degudes condicions de seguretat, secret professional i confidencialitat.

 

8. Variacions en la política de privadesa:

David Granados Bonilla es reserva el dret a modificar la present política, bé per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'ocasionin i poguessin afectar-los.